OPEN-ER DC 67

20. 9. 2016 v 15:30

OTVÍRÁK DC 67 je tady! Konečně! 

Koncerty, jazykové a hudební workshopy, divadlo a dobroty ze Španělska, Tuniska, Polska či Francie. Vyrábění recyklovaných nástrojů a jam session. Nabídka dobrovolnictví v ČR a zahraničí a vernisáž výstavy fotografií dobrovolníků. Letos oslavíme také 10 let Evropské dobrovolné služby v Lužánkách. Těšíme se, přijďte! :)


FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL DOWN.

OCHUTNEJTE DOBROVOLNICTVÍ VŠEMI SMYSLY aneb program je následující:

15:30 - 16:00 DC 67 - 10 LET EDS V BRNĚ
Co je Evropská dobrovolná služba? Jak funguje a kolik se toho dá stihnout za deset let? Vernisáž fotografií z pobytu zahraničních dobrovolníků.

16:00-18:00 DC 67 - MEZIKULTURNÍ MOSTY (JAZYKOVÉ WORKSHOPY)
Objednat si tortilu ve španělštině, pojmenovat francouzské speciality a třeba i dokázat popřát dobrou chuť v arabštině? Umět jazyk znamená poznat svět. Přijďte se seznámit s cizinci žijícími v Brně, okusit kousek z jejich kultury a typické kuchyně a dozvědět se dobrovolnických příležitostech v cizině.

16:00-18:00 budova SVČ Lužánky - ŽABÁK A CIZINEC (VÝUKOVÝ PROGRAM PRO DĚTI OD 5 LET)
Pohádka o Kryse, která se přestěhuje do úplně jiného světa. Co myslíte, podaří se jí tam žít s ostatními obyvateli? Děti jako hlavní aktéři vystupují v rolích zvířátek.

16:00-18:00 Terasa SVČ Lužánky - RECY-MUSIC WORKSHOP & JAM WORKSHOP
Na smetiště nebo lépe na jam-session? Vyrobte si vlastní hudební nástroj z recyklovaných materiálů a promluvte s ostatními univerzálním jazykem hudby. 

KONCERTY - vstupné dobrovolné
Od 18:30, terasa SVČ Lužánky

Acrew band (rock)
Urband ( pouliční šraml, www.facebook.com/Urband-712415222191191)
Anatoli (řecká muzika, www.reckahudba.cz)

 

ENGLISH VERSION :)

DC OPEN-ER is here! Finally! Concerts, language and music workshops, theater and goodies from Spain, Tunisia, Poland and France. Making own musical instruments from recycled materials and taking part in jam session. Learn about voluntary opportunities in Czech Republic and abroad. There will be also a photography exibition prepared by the volunteers. This year we will also celebrate the 10 years of the European Voluntary Service in Lužánky. We are looking forward to seeing you! :)

TASTE THE VOLUNTEERING WTIH ALL THE SENSES. Here comes the programme:

15:30 - 16:00 DC 67 - 10 YEARS OF EVS IN BRNO
What is the European Voluntary Service? How does it work and how much can be done in ten years? You can visit photography exhibitions prepared by the international volunteers.

16: 00-18: 00 DC 67 - INTERCULTURAL BRIDGES (LANGUAGE WORKSHOPS)
Order tortillas in Spanish? Do you know how to name French specialties or how to wish a good taste in Arabic? Learning a new language means that there is a whole new world to explore. Come and meet foreigners living in Brno, taste a bit of their culture and typical cuisine and learn about voluntary opportunities abroad.

16: 00-18: 00 SVČ Lužánky - THE FROG AND THE STRANGER (EDUCATIONAL PROGRAM FOR CHILDREN FROM 5 YEARS)
Fairy tale about a rat who moves into an entirely different world. Does it manage to live there with other residents? Children as major actors perform in the roles of animals.

16: 00-18: 00 Terrace SVČ Lužánky - RECY-MUSIC WORKSHOP & JAM WORKSHOP
In the junkyard or better on a jam-session? Make your own musical instruments from recycled materials and talk to the others via the universal language of the music.

CONCERTS - voluntary entrance fee
18:30, Terrace SVČ Lužánky
Acrew band (rock)
Urband (street music, www.facebook.com/Urband-712415222191191)
Anatoli (Greek music, www.reckahudba.cz)

 

Odběr newsletteru

Kalendář akcí

Listopad 2017


   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30